Hợp tác cùng phát triển - Kho Giao Diện Blogspot

Hợp tác cùng phát triển


Chiasetemplate.blog đang ngày phát triển và hoàn thiện.  Để blog có thể phát triển mạnh, mình chấp nhận đặt liên kết với các blog khác với điều kiện blog đó có nội dung lành mạnh.
Để đặt liên kết với Chiasetemplate.blog bạn comment tại bài viết này với nội dung sau:
 Url: địa chỉ website của bạn
 Tên hiển thị: ngắn gọn súc tích
 Title: mô tả ngắn gọn nội dung của bạn

Sau đó bạn thêm blog mình vào liên kết của blog bạn với nội dung:
 Url: https://www.chiasetemplate.blog
 Tên hiển thị: Chia Sẻ Template
 Title: Chia sẻ template blogspot miễn phí
Sau khi bạn đã đặt liên kết với website mình, mình sẽ kiểm tra và tiến hành đặt liên kết với blog bạn
Có hợp tác thì mới có phát triển. Hy vọng các bạn sẽ đặt liên kết thật nhiều, để cho blog của chúng ta ngày càng phát triển và mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng Blogspot Việt Nam nhé.