Phorto Responsive Blogger Template - Kho Giao Diện Blogspot

18/07/2018

Phorto Responsive Blogger Template

Khôi Ròm
21:36 - 18/07/2018

Phorto Responsive Blogger Template
Phorto Blogger Template là một chủ đề đơn giản, được mã hóa và sạch sẽ với thiết kế đa năng thanh lịch tuyệt vời và dễ sử dụng với chế độ xem hộp. Chủ đề này được thiết kế đặc biệt để viết blog, chia sẻ ảnh và phù hợp với du lịch, ẩm thực, phong cách sống, thể thao, blog cá nhân, vv. tải xuống ảnh.
  • Load nhanh
  • SEO tốt
  • Trang 404
  • Nút Back To Top
  • Chuẩn responsive
  • Menu Top Fixed
  • Breadcrumbs
  • Related Post
  • ...
Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Sora
Số cột: 4
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:
Hướng dẫn: Tại đây
Demo Download

Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!