Lycoris New Responsive Blogger Template - Kho Giao Diện Blogspot

18/07/2018

Lycoris New Responsive Blogger Template

Khôi Ròm
21:26 - 18/07/2018

Lycoris New Responsive Blogger Template
Mẫu này được thiết kế lại từ mẫu Lycoris phiên bản 1.1. Mẫu này là phiên bản miễn phí nên có lẽ không có phiên bản cao cấp, hãy để chúng tôi xem các tính năng dưới đây.
  • Load nhanh
  • SEO tốt
  • Nút chia sẻ
  • Related Post
  • Chuẩn responsive
  • Primary Menu
  • Popular Post
  • Breadcrumbs
  • ...
Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Idntheme
Số cột: 4
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:
Demo Download

Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!