Livia Luna Responsive Blogger Template - Kho Giao Diện Blogspot

20/07/2018

Livia Luna Responsive Blogger Template

Khôi Ròm
20:53 - 20/07/2018

Livia Luna Responsive Blogger Template
Đặc điểm của template
 • Load nhanh
 • SEO tốt
 • Chuẩn responsive
 • Recent Posts Slider
 • Menu
 • Search box
 • Breadcrumbs
 • Related Post with Thumb
 • Subscribe Box
 • Share Buttons
 • Nút Backtotop
 • Page Numbered
 • ...
Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Naminakiky
Số cột: 2
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:
Demo Download

Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!