Gooamp Valid AMP Responsive Blogger Template - Kho Giao Diện Blogspot

05/07/2018

Gooamp Valid AMP Responsive Blogger Template

Khôi Ròm
21:50 - 05/07/2018

Gooamp Valid AMP Responsive Blogger Template
Ưu điểm của Gooamp Valid AMP Responsive Blogger Template không khác nhiều so với các mẫu Blogamp trước đây cũng như các tính năng có sẵn trong mẫu này vẫn gần giống với mẫu Blogamp.
  • Load nhanh
  • SEO tốt
  • Chuẩn AMP
  • Nút Back To Top
  • Chuẩn responsive
  • Recent label
  • Primary Menu
  • Featured Post
  • Breadcrumbs
  • ...
Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Goomsite
Số cột: 3
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:
Demo Download

Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!