Kompi Lyrics - Template chia sẻ lyrics nhạc - Kho Giao Diện Blogspot

09/07/2018

Kompi Lyrics - Template chia sẻ lyrics nhạc

Khôi Ròm
11:33 - 09/07/2018

Đây là một template dành cho các webblog chia sẻ lyrics nhạc, có tích hợp nhúng iframe. Template sử dụng cả 3 bình luận của disqus, facebook và blogger. Có nhiều vị trí phù hợp để chèn quảng cáo.
Mã nguồn: Blogspot
Tác giả: Kompi
Số cột: 3
Responsive:
Phiên bản: Miễn phí
Bản quyền:
Demo Download

Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!