Template Blogger Animehay - Kho Giao Diện Blogspot

12/06/2018

Template Blogger Animehay

Khôi Ròm
15:59 - 12/06/2018


Animehay Templates Bloggspot đã tích hợp giao diện Web/wap
Hướng dẫn cài đặt: Tìm var homepageurl = "https://animevsol.blogspot.com/"; thay bằng domain của bạn. ( nhớ thay các tên miền liên quan nữa nhé )
Để sửa các thể loại hiện phim ở Slider tìm và thay = nhãn muốn hiện thị /feeds/posts/default/-/Hot
Source: Blogspot
Column: 2
Responsive: True
Version: Free
Encode: False
Demo Download

Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!