Appstore Blogger Template v3.0 - Kho Giao Diện Blogspot

10/06/2018

Appstore Blogger Template v3.0

Khôi Ròm
16:54 - 10/06/2018

Appstore Blogger Template v3.0, template app store, template chia sẻ app miễn phí tuyệt đẹp

AppStore Blogger Theme được tạo bởi Theme Daddy. Đây là chủ đề cập nhật phiên bản v3.0. Chủ đề này được thiết kế để hiển thị hình thu nhỏ hình nhỏ như Ứng dụng và Trò chơi. Chủ đề AppStore nâng cao với SUPER ADMIN PANEL cùng với thanh trượt và plugin tuyệt vời.
Source: Blogspot
Author: Themedaddy
Column: 2
Responsive: True
Version: Free 3.0
Encode: True
Demo Download

Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!