Mloger Responsive Blogger Template - Kho Giao Diện Blogspot

01/05/2018

Mloger Responsive Blogger Template

Khôi Ròm
21:23 - 01/05/2018

Mloger Responsive Blogger Template
Demo Download

Đây là template cá nhân được thiết kế khá đơn giản với bố cục 2 cột. Thích hợp cho các bạn thích bố cục đơn giản dễ nhìn ăn mắt :)
Source: Blogspot
Author: Mộc (Lê Tuấn)
Column: 2
Responsive: True
Version: 1.0
Mobile Friendly: True
Encode: False

Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!