Template Chia Sẻ Hình Ảnh - Kho Giao Diện Blogspot

08/04/2018

Template Chia Sẻ Hình Ảnh

Khôi Ròm
22:41 - 08/04/2018

Template Chia Sẻ Hình Ảnh

Demo Download

Ưu điểm của giao diện:
 • Chuẩn reponsive, phù hợp với các loại màn hình hiện nay
 • Seo (tạm được) :D
 • Tốc độ khá nhanh
 • Giao diện nay thích hợp cho bạn nào muốn chia sẻ hình ảnh, quotes.
 • Source: Blogspot
  Author: Trần Thanh Bình
  Column: 2
  Responsive: True
  Version: Free
  Encode: False

  Cùng tham gia bình luận bài viết này nhé!